– Målgruppe: Ledere og ansatte som arbeider med mennesker med demens, og som har et visst

   kjennskap til Tom Kitwood’s teori om personsentrert omsorg


Arbeidet med brukere med demens er ikke noe alle bare kan. For å lykkes i en hverdag som ofte er preget av uro, konflikter og maktesløshet, må vi være i besittelse av noen helt spesifikke kompetanser.

Grenseoverskridende, utagerende og nærgående atferd, eller beboere som går inn på andres stuer eller helt forlater sykehjemmet for å gå “hjem”, er blot et utvalg av situasjoner vi kjenner til og opplever på daglig basis.

Nemme løsninger på hvordan vi håndterer atferden, finnes dessverre ikke. Men ved å øke forståelsen av de underliggende årsaker til problematferden, og hvordan vi som ansatte selv spiller med i situasjonene, er det mulig å finne løsninger som i langt større grad nøytraliserer og demper problematferden.

 

Ny effektfull tilgang 

Kurset med Charlotte Agger tilbyr en velprøvd tilgang til det vanskelige arbeidet med brukere med demens, ved å kombinere low arousal-pedagogikk med personsentrert omsorg. Når en brukers atferd er utfordrende, er det som oftest et uttrykk for at han/hun har vanskeligheter med å innfri de krav og forventninger de møter. Det er ikke et uttrykk for uvilje. En viktig regel er derfor at: «mennesker som kan oppføre seg ordentligt, gjør det!». Å definere rammer som brukere kan fungere i, er således en av de ansattes viktigste oppgaver. Det lyder ganske simpelt, og er naturligvis mere komplisert enn som så. Men når forventningene, til hva vi faktisk kan forvente av mennesker med demens, senkes, øker mulighetene til å løse konfliktene.


Pris pr deltaker kr 4.795,-
Prisen inkluderer:
Smakfull lunsj, kaffe/the pauser og elektronisk kursmateriell/dokumentasjon

By, dato og tid: Oslo, onsdag den 05. juni kl 09.00 - 15.30

                              Trondheim, torsdag den 06. juni kl 09.00 - 15.30

                              Flekkefjord, fredag den 07. juni kl 09.00 - 15.30


Kurssted oppgis ved påmelding.