Jeg heter Helle og har utviklet ekspertmodellen "THE 4P PROCESS". Modellen er den enkleste og mest effektive måte til å optimalisere arbeidsgleden, redusere sykefraværet, og styre krevende samspill.

Jeg har 33 års erfaring som trivsels-spesialist, forretningsutvikler, foredragsholder, coach, og er forfatter av ledelsesboken "The Employee Traffic Light".