Kurset var meget nyttig. Det ga en god forståelse av forskjellige personlighetstrekk, adferd, grensesetting, og positiv påvirkning for ønsket adferd. Alle ansatte deltok, og vi sitter igjen med et godt verktøy som er til stor hjelp i det daglige. Kurset har gitt økt bevisstgjøring på hva som kan utløse ønsket og uønsket adferd. Alle fikk stor forståelse for hva som skal til, og hva en selv kan bidra med for å få en respektfull kommunikasjon. Vi sitter alle igjen med en positiv drive og stort engasjement. Helle er en dyktig foredragsholder. Hun er klar, tydelig, og har en god porsjon med humor. Flink til å trekke teori inn i eksempler hvor alle kjenner seg igjen. Hun er en god menneskekjenner, og ser lett den enkeltes behov. Hun byr på seg selv, og engasjerer alle. En meget god presentasjon av stoffet, med en pedagogisk tilnærming. Kurset innfridde alle forventninger og ga et stort utbytte. Jeg kan absolutt anbefale dette kurset til andre.

Institusjonssjef Jeanne Daae–Hansen, St. Johanneshjemmet


Kurset var veldig nyttig for oss i tildelingsenheten. Vi fikk ny kunnskap om hvordan kommunisere når vi møter sinte, frustrerte, kritiske brukere og pårørende. I jobben vår kan vi aldri innfri alle forventinger som brukere/ pårørende har i forhold til kommunale helse og omsorgstjenester. Det vil alltid være noen som får avslag eller redusert mengde tjeneste. I slike situasjoner har vi i tildelingsenheten kjent på at vi mangler gode verktøy for å kunne yte god service og sette grenser for oss selv i forhold til hva vi vil motta av kjeft, trusler og sjikane. Gjennom OK-hagen fikk vi økt innsikt i hvor vi befinner oss i egen grunninnstilling mht. følelser, atferd og om vi skal mislykkes eller lykkes. Vi fikk blant annet også kunnskap om egne personlighetestrekk og hvordan grensesettingsmodeller kan bidra til å stoppe "usunne" samtaler. Kursleder holdt interessen vår oppe gjennom hele kurset og det ble aldri kjedelig. Vi føler at vi har fått "valuta" for pengene og skulle gjerne sett at vi hadde tatt kurset tidligere. Jeg anbefaler varmt dette kurset til andre tildelingsenheter, fordi det vil gjøre arbeidshverdagen lettere. Saksbehandlerne mine sier at de ikke lenger gruer seg til å ta den "vanskelige samtalen". I sin ytterste konsekvens kan denne kunnskapen bidra til at saksbehandlerne klarer å stå lengre i jobbene sine.

Virksomhetsleder Mona Hagensen, Lenvik kommune


Jeg jobber som sosionom på Nav i Narvik, kommunal sosialtjeneste. Hverdagen byr på mange ulike problemstillinger, og ikke minst vanskelige samtaler. Man møter ofte mennesker som er i krise etc. Etter mange år i yrket og etter å ha følt meg noe mentalt sliten i henhold til å klare å stå i de ulike settinger, begynte jeg å ønske meg et kurs hvor jeg kunne få «håndfaste verktøy» som jeg kunne lene meg på, og få øve i praksis på ulike problemstillinger. For eksempel når en får satt over brukere fra Navs kontakttelefon og får en person som er vanskelig, frekk, har «fyrt seg opp på forhånd». Vi var to medarbeidere som deltok på Gaudio's to-dagers kurs i "Service & profesjonell håndtering av vanskelige samtaler". Vi var veldig fornøyde. Vi fikk et verktøy til å skape den gode dialogen, til å forebygge konfliktfylte samtaler, skape en god selvfølelse og bevare verdigheten hos begge parter i en samtale, tross i at man har ulikt syn på en sak. Ulike teorier ble eksemplifisert underveis. Vi to som deltok mener at dette nok er et av de mest «matnyttige» kurs vi har deltatt på og jeg har lyst til å formidle dette videre til mine kolleger på andre Nav kontor i landet og oppfordre til deltagelse på dette flotte og nyttige kurset.

Sosialkurator Ellinor Gulbrandsen, økonomi og støtteavdelingen, Nav Narvik


Kurset var midt i blinken for vår gruppe. Alle fikk god forståelse for kursets innhold og god veiledning i praktiske øvelser. Jeg merket en umiddelbar effekt på våre ansatte, med positivitet og en markant hyggeligere stemning alle imellom. Folk ble plutselig mere oppmerksom både på sine egne positive sider og kollegers ferdigheter.
Dette kan igjen overføres direkte til bedre kundebehandling og god service, ved at man har fått et verktøy der man kan takle forskjellige kundetyper.
Presentasjonen fra kursleder var tydelig og tillitsskapende. Flere av våre ansatte synes denne type kurs er heft og plunder, men denne gangen opplevde jeg som leder at alle var positive, og deltok aktivt i prosessen. Jeg kan absolutt anbefale kurset som gav hele vårt firma en ny positiv giv, både internt og i forhold til god service ute.

Daglig leder Bente Slåtto Steien, Heli - Team AS


Takk for to spennende kursdager. Jeg syns kurset var bra og tok opp endel aktuelle problemstillinger som vi møter i samhandling med andre. Mine medarbeidere fikk mye ut av kurset og kan ta med seg mange nye måter å håndtere ulike situasjoner, møter og samhandlinger på. Kursleder er tydelig og gjorde seg veldig godt forstått og klarte å trigge oss mer på våre verdier. Jeg kan absolutt anbefale dette kurset til andre enheter for det er viktige og nyttige temaer inn i jobbhverdagen vår.

Enhetsleder, Nina Ekeberg, Tjenester for funksjonshenmmede, Skien kommune


Vi var 5 stk fra Servicesenteret som gjennomførte kurset i "Service og suksessfull grensetting", og dette var et kurs vi har trengt og etterlyst lenge. Det var et utrolig flott og nyttig kurs. Her var det mye å hente i måten å tenke på om hvordan vi kan jobbe med oss selv og hvordan sette grenser på en god måte. Som kursleder var Helle Kanaris veldig behagelig, tydelig, åpen og med mye energi. Tusen takk for ett flott kurs som jeg mener flere har bruk for å lære mer om.

Bente H. Samuelsen, Servicesenteret, Kristiansand kommune


Dette kurset var meget inspirerende og lærenyttig for meg. Mange episoder som kursleder fortalte om, som var både lærenyttig og morsomme. Som sekretær på en sengepost på sykehus, så kommer jeg i kontakt med mange mennesker i løpet av dagen. En sjelden gang opplever jeg en samtale som veldig krevende. Det kan være en meget aggressiv tone med trusler, eller det kan være en person som trenger noen å prate med og som det da er vanskelig å få avsluttet. Det er heldigvis sjelden det er et problem, men de få gangene det skjer, så har jeg fått noen verktøy som jeg kan bruke. Veldig interessant å finne ut litt mer om hvordan jeg er som person, og kunne tenke litt mer over at en bruker de egenskapene som en har mest av, i vanskelige samtaler med andre. Kursleder var engasjert og klarte å få oss deltakere engasjert. Timene gikk veldig fort. Vi ble aktivt dradd med inn i hele kurset. Det er så fantastisk når en er på et kurs der kursleder virker så motivert og engasjert i det som kurset handler om. En får virkelig troen på at dette er nyttige verktøy. Alle episodene som kursleder har opplevd, gjør også kurset mye morsommere.

Sekretær Britt Hovland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Medisinsk avdeling


Et fantastisk kurs og en kursleder som begeistrer med kunnskap, formidlingsevne og mye humor! Kurset var svært lærerikt, det ga oss konkrete verktøy og tips til ledelse i praksis. Vi lærte mye om verdiarbeid og hvordan være grensesettere og tydelige ledere med gjennomslagskraft uten å skape tapere. Helle har en meget god formidlingsevne, hun er svært kontaktskapende med mye humor som gjør at det blir et kurs med toveiskommunikasjon og gode praktiske øvelser. Vi anbefaler kurset på det varmeste!

Hilsen 20 ledere og nestledere i KIDSA Barnehager - BergenTakk for et bra og inspirerende kurs. Dagen gikk altfor fort og jeg kom på jobb dagen etter full av energi. Kursleder er fantastisk, tydelig og ikke redd for å kalle en spade for en spade. Kom med gode eksempler som vi alle kjente oss igjen i.

Bioingeniør Britt Eieland, Oslo UniversitetssykehusKurset var flott, nyttig og lærerikt. Jeg sitter igjen med en større bevissthet om egne og andres verdier, og hvordan dette kan utnyttes i grensesetting overfor andre. Helle Kanaris som kursleder er direkte, etterspør og gir nøkterne og kvikke tilbakemeldinger. Hun formidler energi og arbeidsglede, og skaper en naturlig åpenhet i diskusjonene og deltakelsen.

Heidi S. Kløverød, Enhetshelder, Skien Kommune