EKSPERTMODELLEN "THE 4P PROCESS"

Vi lever i en tid hvor det har aldri eksistert et bedre tidspunkt for å øke lederes og medarbeideres motivasjon og arbeidsglede. Pandemien har fremtvunget nye måter å håndtere det kollegiale samspillet og arbeidsdagene på. 

Implementering av ekspertmodellen "The 4P Process" løser de relasjonelle utfordringer, og gir dokumentert lavere sykefravær, samt bedre arbeidslyst til både ledere og medarbeidere.

"The 4P Process" er en strategisk modell som;


  • skaper et sterkere fellesskap 
  • får medarbeiderne til å ta ansvar for både sin egen og andres arbeidsglede
  • strammer opp sykefraværsrutinene ved bruk av  tydelige verktøy


Når du følger prinsippene i modellen vil du:


  • oppnå høyere produktivitet og bedre resultater
  • få gladere medarbeidere
  • kunne konsentrere deg om, og bevare, dine kjernemedarbeidere
  • redusere sykefraværet på rekordtid