Internkurs for alle ansatte


Arbeidsglede for alle medarbeidere

- suksessfulle enheter har fokus på arbeidsglede


På en typisk travel arbeidsplass kan det være vanskelig å holde energien oppe, fastholde fokus, fortsette å få idéer og viktigst av alt; å jobbe målrettet med arbeidsgleden. For å fremme arbeidsgleden i en avdeling er det viktig at alle medarbeidere har den viten, verktøy og oppmerksomhet som skal til. Målet med vårt seminar "Arbeidsglede for alle medarbeidere" er derfor å inspirere, veilede, utfordre og hjelpe virksomheter til å komme videre, så det skapes enda flere glade medarbeidere og enda bedre resultater. Seminaret er for alle ansatte.


Tidligere deltakere:

Avdelinga for plan, utbygging og eigedomsforvaltning hadde gleden av å delta på internkurset "Arbeidsglede for alle medarbeidere", avvikla over to halve dagar med rikeleg sosial aktivitet om kvelden. Helle Kanaris kom reisande til vakre Herdla med stor energi og overbevisande engasjement, og gav oss ei inspirerande og tankevekkande samling med refleksjonar om arbeidsglede, resultat og relasjonar. 14 deltakarar fekk bryna seg på spørsmål om felles verdiar og om kven som har ansvaret for arbeidsgleden ved avdelinga, og vart utfordra på kva som skal til for å oppnå utvikling og forandring. To dagar med djupe tankar, humor og latter i god blanding. Eit lærerikt kurs som i ettertid påvirker oss i arbeidsdagen, velsigna fritt for resultatrapportering og balansert målstyring!


Sektorsjef Anny Bastesen, v/Plan, utbygging og kommunalteknikk, Meland kommune


STYRK, faglig forum for kontorfaglige ledere i sykehus, hadde engasjert Thyra Frank og Helle Kanaris til sin Regionkonferanse i Trondheim i mai 2014. Innleggene ble meget godt mottatt; Om Thyra: Hun fikk veldig gode tilbakemeldinger på både innhold og framførelse og berørte oss som hørte på. Det er umulig å ikke bli grepet av historien om Lotte, sykehjemmet som Thyra ledet i mange år. Om Helle: Hennes innlegg opplevdes som nyttig med mange tips og gode råd om hvordan dyrke arbeidsgleden i organisasjonen. Hun delte villig sine kunnskaper og erfaringer med oss. Vi fikk også konkrete metoder og eksempler på hvordan man får gjennomslagskraft og bør presentere budskap til medarbeidere, som av ulike grunner, ikke er positive. Både Thyra Frank og Helle Kanaris utviser stort engasjement og entusiasme. Helle Kanaris v/GAUDIO er absolutt en foredragsholder som vi vil benytte ved en senere anledning og det er en glede å kunne anbefale hennes til andre som planlegger seminar eller konferanser i emnet "Arbeidsglede og samarbeid" for sine medarbeidere.


Regionkontakt Helse Midt-Norge, Mette Nonstad


Seminaret "Arbeidsglede for alle medarbeidere» svarte meget godt til forventningene. I november 2012 fikk ca 100 medarbeidere i Trondheim kommune byutvikling noen oppbyggende timer med ny selvinnsikt i tema «Arbeidsglede». Seminaret er hensiktsmessig bygd opp, med både relevant teori og mange praktiske eksempler. Helle Kanaris er både dyktig og sprudlende som foreleser – hun "tar scenen" og øser av egen livserfaring. Deltakerne kjenner seg igjen i hva som gir egen arbeidsglede. I sum er seminaret en utmerket investering for å skape bedre resultater for virksomheten.


Leder Erik Lunde, Trondheim kommune v/byutvkling


Fra helse- og sosialetaten i Røros kommune i januar 2013 deltok ca. 130 personer på seminaret "Arbeidsglede for alle medarbeidere" med Helle Kanaris. Gjennom foredraget ble vi kjent med enkle verktøy for å “se oss selv i speilet”, og gjøre oss selv til en bedre medarbeider eller leder. Helle Kanaris formidler gode historier som gir oss muligheter til å reflektere over begrepet arbeidsglede. Det ble skapt en entusiasme og bevissthet blant deltakerne som vi vil prøve å ta videre inn i vårt daglige virke.


Helse- og sosialsjef, Marit Haanæs, Røros kommune