Avdelinga for plan, utbygging og eigedomsforvaltning hadde gleden av å delta på internseminaret “Arbeidsglede for alle medarbeidere”. Helle Kanaris kom reisande til vakre Herdla med stor energi og overbevisande engasjement, og gav oss ei inspirerande og tankevekkande samling med refleksjonar om arbeidsglede, resultat og relasjonar. 14 deltakarar fekk bryna seg på spørsmål om felles verdiar og om kven som har ansvaret for arbeidsgleden ved avdelinga, og vart utfordra på kva som skal til for å oppnå utvikling og forandring. To dagar med djupe tankar, humor og latter i god blanding. Eit lærerikt kurs som i ettertid påvirker oss i arbeidsdagen, velsigna fritt for resultatrapportering og balansert målstyring!”

Anny Bastesen, Sektorsjef teknisk, Meland kommune
Plan, utbygging og kommunalteknikkSeminaret “Arbeidsglede for alle medarbeidere» svarte meget godt til forventningene. I november 2012 fikk ca 100 medarbeidere i Trondheim kommune byutvikling noen oppbyggende timer med ny selvinnsikt i tema «Arbeidsglede». Kurset er hensiktsmessig bygd opp, med både relevant teori og mange praktiske eksempler. Helle Kanaris er både dyktig og sprudlende som foreleser – hun ”tar scenen” og øser av egen livserfaring. Deltakerne kjenner seg igjen i hva som gir egen arbeidsglede. I sum er kurset en utmerket investering for å skape bedre resultater for virksomheten. Som leder kan jeg forsterke mitt fokus på hva som gir arbeidsglede hos den enkelte medarbeider. Derigjennom vil jeg lede på en måte som gir ytterligere økt arbeidsglede og i sum få bedre resultater. Helle Kanaris foreleser på en meget god måte. Hun tar scenen med ord, tydelig kroppsspråk, fin blanding av teori, bruk av eksempler og ulike hjelpemidler.Hun representerer i seg selv både arbeidsglede og ikke minst livsglede. Jeg vil gjerne anbefale kurset til andre virksomheter.

Leder Erik Lunde, Trondheim kommune v/byutvklingFra helse- og sosialetaten i Røros kommune i januar 2013 deltok ca. 130 personer på seminaret "Arbeidsglede for alle medarbeidere" med Helle Kanaris. Gjennom foredraget ble vi kjent med enkle verktøy for å “se oss selv i speilet”, og gjøre oss selv til en bedre medarbeider eller leder. Helle Kanaris formidler gode historier som gir oss muligheter til å reflektere over begrepet arbeidsglede. Det ble skapt en entusiasme og bevissthet blant deltakerne som vi vil prøve å ta videre inn i vårt daglige virke.

Helse- og sosialsjef, Marit Haanæs, Røros kommune