Et krympende omsorgsapparat, en krympende økonomi og utfordringer med rekruttering, skal i fremtiden ta hånd om et voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske kommuner er derfor nødt til å endre seg med stormskritt.
Mange danske kommuner ligger i så måte langt foran norske kommuner, og innovasjonskommunen Haderslev er et stjerneeksempel på dette. Ledere fra inn- og utland valfarter til Haderslev for inspirasjon og innsikt i kommunens banebrytende omsorgsarbeid. Kommunen er spesifikt blitt hedret for deres fokus på følgende tre innovative tiltak innen eldreområdet;
• e-distrikt,
• sykehjem i eget hjem
• arbeidet med å utvikle Buurtzorg-inspirert og tverrfaglig hjemmepleie i mindre selvstyrende teams.


Gjennom mange år har kommunen jobbet målrettet med å løse omsorgsoppgavene på nye måter for å forberede
omsorgsarbeidet til fremtiden. Arbeidet har handlet om å sikre nok antall ansatte, samt frigjøre ressurser til den omsorg og pleie som f.eks. ikke kan løses med ny teknologi.

Haderslev-modellens ideologi og driftsform kan lett overføres til norske forhold, og du inviteres nå til en
studietur til Danmark hvor du har muligheten til å få førstehåndskunnskap om modellen.


Studieturen inkluderer en hel seminardag den 19/01/23 med prosjektlederne i Haderslev, som vil presentere hvordan de forebereder eldreområdet til den fremtid som er på vei, og gi deg et dypere innblikk i;
• deres overordnede strategiske og konkrete prosjekter
• hva de har gjort
• hva de har lykkes med
• hvor langt de er kommet
• hvilken læring / feil de har gjort underveis


Studieturen arrangeres den 18-  19. januar 2023

Formålet med studiebesøket er å inspirere til hvordan norske kommuner i framtiden kan jobbe med eldreomsorg på nye måter, så brukerne får både verdigere og mere velferd. Også når det blir flere oppgaver, færre ressurser og trangere økonomi. 


Pris pr deltaker kr  9 460,-

Prisen inkluderer:
Overnatting i enkeltrom 1 natt, med frokost
Middag på ankomstdagen
Lunsj begge dager
En-dags-seminar i Haderslev kommune og bedriftsbesøk på Othello sykehjem

All transport innenriks i Danmark

NB! Reisen mellom Norge og Danmark t/r bestilles og dekkes selv av deltakerne. 

Avreise den 18. januar med Norwegian fra
Oslo-Gardermoen kl 09.15 og ankomst København kl 10.30


Avreise den 19. januar med SAS fra Billund kl 17.00 og ankomst Oslo-Gardermoen kl 18.10.


Pris pr. deltaker t/r totalt vil være ca kr 1.200,- når reisen med SAS bestilles via Momondo.


Det vil være begrenset antall plasser og påmeldingsfristen er 04. januar 2023.