GAIS-TRIVSELSUNDERSØKELSE -

GJØR DET ENKELT Å FORBEDRE DINE MEDARBEIDERES ARBEIDSLYST

Det er en klar sammenheng mellem trivsel, lavere sykefravær og gode resultater!

All forskning viser også at trivsel har en markert positiv effekt på engasjement, motivasjon, kreativitet og innovasjon. Det smitter dessuten av på evnen til å tiltrekke og fastholde de beste medarbeidere. 


Arbeidslyst er naturligvis forskjellig fra menneske til menneske. Allikevel viser forskning at det er syv faktorer som har betydning for arbeidslysten - på tvers av bransjer, utdannelsesnivå, kjønn, alder mm.

Til å måle arbeidslysten i en virksomhet, er GAIS-modellen et fantastisk verktøy, fordi modellen presis tar utgangspunkt i disse 7 faktorer.Faktorene er:


Medarbeiderne besvarer undersøkelsen anonymt, basert på deres egne opplevelser og vurderinger. Etter fullført undersøkelse leveres en samlet rapport over arbeidslysten og trivselen i virksomheten. Rapporten vil gi klare indikasjoner på hvor man skal rette innsatsen for å bedre den totale trivselen, arbeidsgleden og resultatene.


Undersøkelsen kan brukes i hele eller deler av virksomheten – alt etter behov, og det kan velges mellom flere målingstyper:

  • Full GAIS-måling: Gir et detaljert innblikk i arbeidslysten i virksomheten
  • Quick GAIS-måling: Gir en fornemmelse av arbeidslysten i virksomheten
  • Faktormåling: Går i dybden med kun 1 av de 7 arbeidslystfaktorene


Kontakt Gaudio for en uforpliktende demonstrasjon eller mere informasjon.