Dagskurs 


Ansettelse av den riktige medarbeider er et stort lederansvar og en svært viktig beslutning for enhver organisasjon/avdeling. At det medfører en stor økonomisk forpliktelse å ansette en ny medarbeider er noe alle vet. Langt viktigere er det faktum at det kun skal en enkelt medarbeider til for å ødelegge miljøet i en hel avdeling.


Det tilbys en mengde programmer som har til hensikt å sikre at riktig person blir ansatt i en rekrutteringsprosess. De færreste av disse tar hensyn til hvordan de eksisterende medarbeideres verdisett og sammensatte personlighet er. Vi vet at verdisettet til oss mennesker avgjør hvordan vi jobber og hvordan vi samspiller med våre kollegaer.


Å ansette den riktige medarbeideren handler derfor om å ansette den som har det beste verdisettet/holdning for deg som leder og din avdeling/organisasjon. Fagkompetanse kan vi stort sett alltid lære en medarbeider, men å endre medarbeideres verdier/holdninger er som å kjempe en kamp mot Goliat. Det handler om å kombinere heart-hunting med head-hunting.Kurset arrangeres kun som internkurs. Kontakt Gaudio for tilbud.