Samarbeid og respektfull kommunikasjon


Bevisstgjøring og utvikling av alle medarbeideres relasjons-kompetanse er den viktigste ingrediensen i jakten på arbeidsglede for alle.

Det handler om å skape et arbeidsmiljø der man som kolleger vil hverandre vel, og hvor alle er lojale overfor ledelsens beslutninger og vedtatte verdier.


På dette kurset presenteres et meget konkret styringsverktøy som bevisstgjør og belyser kollegers atferd overfor hverandre. Målet er å få alle til å samarbeide og kommunisere med - og om - hverandre på en respektfull måte!Kurset arrangeres kun som internkurs. Kontakt Gaudio for tilbud.