GJØR DET ENKELT Å FORBEDRE DINE MEDARBEIDERES ARBEIDSLYST

Det er en klar sammenheng mellem trivsel, lavere sykefravær og gode resultater!

All forskning viser også at trivsel har en markert positiv effekt på engasjement, motivasjon, innovasjon og kreativitet. Det smitter dessuten av på evnen til å tiltrekke og fastholde de beste medarbeidere. 


Arbeidslyst er naturligvis forskjellig fra menneske til menneske. Allikevel viser forskning at det er syv  helt spesifikke faktorer som har betydning for arbeidslysten - på tvers av bransjer, utdannelsesnivå, kjønn, alder mm. Til å måle arbeidslysten i en virksomhet, er GAIS-modellen et fantastisk verktøy fordi den helt konkret fokuserer på disse 7 faktorer. Faktorene er:

  • mening
  • mestring
  • resultater
  • balanse
  • kolleger
  • ledelse
  • medbestemmelse 


Medarbeiderne besvarer undersøkelsen anonymt, basert på deres egne opplevelser og vurderinger. Etter fullført undersøkelse leveres en samlet rapport over arbeidslysten og trivselen i din virksomhet.

Rapporten vil gi klare indikasjoner på hvor man skal rette innsatsen for å bedre den totale trivsel,  arbeidsgleden og resultatene.


Undersøkelsen kan brukes i hele eller deler av virksomheten – alt etter behov, og det kan velges mellom flere målingstyper:

  • Full GAIS-måling: Gir et detaljert innblikk i arbeidslysten i virksomheten
  • Quick GAIS-måling: Gir en fornemmelse av arbeidslysten i virksomheten
  • Faktormåling: Går i dybden med en enkelt av arbeidslystfaktorene


Kontakt Gaudio for en demonstrasjon og mere informasjon.