Dagskurs for ledere, personalansvarlige og tillitsvalgte


Opplever du som leder at:

  

  • Du har krevende medarbeidere som opptar for mye av din tid?

   

  • Dine kjernemedarbeidere mistrives og kanskje ønsker seg bort fra arbeidsplassen?

   

  • Det er vanskelig å justere enkelte medarbeideres uønskete atferd, selv om en rekke tiltak har vært iverksatt?

   

  • Enkelte medarbeidere skaper allianser som ødelegger din og andre medarbeideres arbeidsglede?

      

Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for deg. For det skal bare en enkelt medarbeider til for å ødelegge miljøet i en hel avdeling, og således trekke resultatene ned. Målet med kurset er å bevisstgjøre og utvikle deg psykologisk, slik at du klarer å håndtere medarbeideres eventuelle hersketeknikker, og negative og forvirrende påvirkning i avdelingen.

I kurset brukes en kombinasjon av “coaching basert samtaleteknikk” og transaksjonsanalyse for å belyse hvordan du kan stoppe all uønsket atferd, og sette grenser på en profesjonell, respektfull og verdig måte - som virker!.

Kurset er meget praktisk orientert, og det vil bli gitt mange hverdagslige eksempler underveis for å belyse teorien.


I 2023 arrangeres kurset i:

Loen

31.

januar

Oslo

02.

februar

Kristiansand

06.

februar

Stavanger

08.

februar

Trondheim

07.

mars

Bergen

09.

mars

Oslo

13.

mars

Lillehammer

15.

mars