2-dagers åpent lederkurs


  

Har du erfart at det er vanskelig å øke arbeidsgleden, redusere sykefraværet og endre medarbeidere, selv om

  du utøver verdibasert ledelse?

  

Har du krevende medarbeidere som opptar for mye av din tid?


Opplever du at du har medarbeidere som har en lav terskel for å sykemelde seg?


  


Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette 2-dagers kurset noe for deg. 

I enhver organisasjon er det som regel en klar sammenheng mellom medarbeideres trivsel og sykefraværsprosenten. Og for langt de fleste enheter er ikke arbeidsglede noe som bare oppstår av seg selv. Det handler om å utvikle et lederskap hvor:

  

• det skapes meningsfulle fellesskap som styrker gruppens samhold

• det utarbeides en strategisk plan for å bevare enhetens kjernemedarbeidere

• organisasjonens verdier forankres og etterleves av hver eneste medarbeider

• det utarbeides en retningsgivende og strategisk arbeidsgledeplan

• det settes nødvendige grenser ved uønsket atferd og manglende arbeidsmoral

  


Sykefravær, som ikke er knyttet til alvorlig sykdom, kan kun forhindres gjennom endrede holdninger hos de ansatte. Skal sykefraværet ned må man som leder forstå hva som skal til for at medarbeidere som trenger å endre arbeidsmoral gjør det. Det handler om å benytte synlige og tydelige strategiske fraværssystemer, samt “stramme opp” de eksisterende. Gaudios 1-2-3 prosedyre har eksempelvis hjulpet mange organisasjoner ned med sykefraværet på rekordtid. Se referanser på www.gaudio.no


På dette kurset får du en rekke praktiske og konkrete verdibaserte lederverktøy som:

   

• fremmer trivselen

   

• styrker relasjonene og

  

• reduserer sykefraværet


Det kan dokumenteres at egenmeldt og legemeldt sykefravær reduseres allerede første måned etter innføringen av Gaudio’s strategiske oppfølgingssystem!

I 2023 arrangeres kurset i:

Oslo

25. - 26.

september

Trondheim

27. - 28.

september

Stavanger

02. - 03.

oktober

Bergen

04. - 05.

oktober

Oslo

30. - 31.

oktober