Seminardag om Haderslev-modellen;
“Innovasjon innen eldreomsorg og eldreomsorg på nye måter”


Et krympende omsorgsapparat, en krympende økonomi og utfordringer med rekruttering, skal i fremtiden håndtere et voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske kommuner er derfor nødt til å endre seg med stormskritt.
Mange danske kommuner ligger i så måte langt foran norske kommuner når det gjelder eldreomsorg, og
innovasjonskommunen Haderslev er et stjerneeksempel på dette. Ledere fra inn- og utland valfarter til Haderslev for inspirasjon og innsikt i kommunens banebrytende omsorgsarbeid.
Gjennom mange år har kommunen jobbet målrettet med å løse omsorgsoppgavene på nye måter for å forberede
omsorgsarbeidet til fremtiden. Arbeidet har handlet om å sikre nok antall ansatte, samt frigjøre ressurser til
den omsorg og pleie som f.eks. ikke kan løses med ny teknologi. Haderslev kommune er spesifikt blitt hedret for
deres fokus på følgende tre innovative tiltak innen eldreområdet;


• arbeidet med å utvikle Buurtzorg-inspirert og tverrfaglig hjemmepleie i mindre selvstyrende teams
• sykehjem i eget hjem
• e-distrikt


Rebekka Daugaard Buhl, Leder for Kvalitet, Innovasjon og Utdannelse i Haderslev kommune, har vært initiativtaker og prosjektleder for kommunens strategiske retning.


Haderslev-modellens ideologi og driftsform kan lett overføres til norske forhold, og du inviteres nå til en hel seminardag med Rebekka Daugaard Buhl. Her vil du få førstehåndskunnskap om modellen, hvor Rebekka vil presentere hvordan Haderslev kommune har forberedt eldreområdet til den fremtid som er på vei, og gi deg et dypere innblikk i;


• Haderslev kommunes overordnede strategiske og konkrete prosjekter
• hva de har gjort
• hva de har lykkes med
• hvor langt de er kommet
• hvilke erfaringer og feil de har gjort underveis
 

I alle bolker vil du få mulighet til å drøfte med andre deltakere hvordan Haderslev kommunes erfaringer kan overføres til din hverdag.


Høsten 2023 arrangeres seminardagen i:

•  Trondheim, den 27. september

•  Oslo, den 28. september

•  Stavanger, den 29. september