Dagskurs for ledere, personalansvarlige og tillitsvalgte


Opplever du som leder at:

  

  • Du har krevende medarbeidere som opptar for mye av din tid?

   

  • Dine kjernemedarbeidere mistrives og kanskje ønsker seg bort fra arbeidsplassen?

   

  • Det er vanskelig å justere enkelte medarbeideres uønskete atferd, selv om en rekke tiltak har vært iverksatt?

   

  • Enkelte medarbeidere skaper allianser som ødelegger din og andre medarbeideres arbeidsglede?

  •   

Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for deg. For det skal bare en enkelt medarbeider til for å ødelegge miljøet i en hel avdeling, og således trekke resultatene ned. Målet med kurset er å bevisstgjøre og utvikle deg psykologisk slik at du klarer å håndtere medarbeideres eventuelle hersketeknikker, og negative og forvirrende påvirkning i avdelingen.

I kurset brukes en kombinasjon av “coaching basert samtaleteknikk” og transaksjonsanalyse for å belyse hvordan du kan stoppe all uønsket atferd, og sette grenser på en profesjonell, respektfull og verdig måte - som virker!.

Kurset er meget praktisk orientert, og det vil bli gitt mange hverdagslige eksempler underveis for å belyse teorien.


I 2022 arrangeres kurset i:

Oslo

10. 

mars

Trondheim

21. 

mars

Bergen

29. 

mars

Stavanger

31. 

mars

Kristiansand

04. 

april

Skien

06. 

april

Oslo

25. 

april

Trondheim

05. 

mai

Oslo

19. 

mai