Dagskurs for ledere og personalansvarlige

   

  • Opplever du at du som leder bruker for mye tid på operasjonelle arbeidsoppgaver og ikke har nok tid til strategi-arbeid?   
  • Opplever du at det er “mye kos med misnøye” i din enhet?   
  • Har du erfart at det er vanskelig å øke arbeidstrivselen selv om en rekke tiltak har vært iverksatt?
  • Har du fokus på verdibasert ledelse?


Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for deg. I enhver organisasjon er det som regel en klar sammenheng mellom medarbeideres trivsel og reultatene. Og for langt de fleste enheter er ikke arbeidsglede noe som bare oppstår av seg selv. Det handler om å utvikle et lederskap hvor:

  

  • Det skapes meningsfulle fellesskap som styrker gruppens samhold  
  • Organisasjonens verdier forankres og etterleves av hver eneste medarbeider  
  • Det utarbeides en retningsgivende og strategisk arbeidsgledeplan


På dette kurset får du en rekke praktiske og konkrete lederverktøy som:

Øker trivselen
Styrker relasjonene mellom medarbeiderne og
Fremmer enhetens gode renommé

I 2022 arrangeres kurset i:

Oslo

11.

mars

Trondheim

22.

mars

Bergen

30.

mars

Stavanger

01.

april

Kristiansand

05.

april

Skien

07.

april

Oslo

26.

april

Trondheim

06.

mai

Oslo

20.

mai