2-dagers åpent lederkursOpplever du at du ønsker å: 

   

  • Øke din gjennomslagskraft som leder

   

  • Endre noen av dine medarbeideres atferd og/eller arbeidsmoral

   

  •  Løse konflikter og skape arbeidsglede

   

  • Skape varige positive forandringer og utvikling for dine medarbeidere

   

  • Utnytte dine medarbeideres sterkeste ressurser

 

Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for deg.
Det handler primært om å målrette samtalen så det er du som leder som styrer dialogen - og ikke omvendt.
Det kommer til nytte på mange plan. For eksempel når medarbeidere skal motiveres, utvikles, grensesettes, bevisstgjøres og/eller resosialiseres.

Kurset er meget konkret og praktiskorientert.

  


I 2022 arrangeres kurset i:

Oslo

24. - 25.

mars

Trondheim

28. - 29.

april

Kristiansand

23. - 24.

mai

Oslo

30. - 31.

mai